Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

piehus
1376 c3e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedHeadCath RedHeadCath
piehus
6961 6a38 500
Reposted fromalize alize vialetshavesex letshavesex
piehus
5529 31ee 500
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
piehus
piehus
1212 55af
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabezwladnie bezwladnie
piehus
piehus
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viabezwladnie bezwladnie
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viabezwladnie bezwladnie
piehus
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viabezwladnie bezwladnie
piehus
2571 cb94 500
Reposted fromfapucino fapucino viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
8036 68c5
piehus
1734 b544 500
Reposted frombeer beer viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
5950 998d
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
piehus
2142 a5b1
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
piehus
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoppyseed poppyseed
piehus
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
piehus
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl