Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

piehus
4642 7a38
Reposted fromrisky risky viakotfica kotfica
9008 6a8b
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viakotfica kotfica
piehus
z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viakotfica kotfica
piehus
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
piehus
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakotfica kotfica
piehus
2414 db15
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
piehus
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
piehus
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
piehus
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakotfica kotfica
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viakotfica kotfica
piehus
piehus
1411 8b45 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viakotfica kotfica
piehus
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viakotfica kotfica
piehus

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viakotfica kotfica
piehus
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Reposted fromWilalena Wilalena viakotfica kotfica
piehus
piehus
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viamemysoupandi memysoupandi
piehus
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl