Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

piehus
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacaramina caramina
piehus
5906 d4f7
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viacaramina caramina
piehus
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacaramina caramina
piehus

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacaramina caramina
piehus
5401 70cb
Reposted fromzciach zciach viacaramina caramina
piehus
Ba, ale komu się chce rozmawiać o mnie. Mnie na pewno nie. Znudziłem się sam sobie. Najchętniej bym uciekł od siebie. Lecz wszędzie czyhają na mnie tacy nudziarze jak ja.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacaramina caramina
piehus
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacaramina caramina
piehus

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacaramina caramina
piehus
5610 d438 500
piehus
star quality
Reposted fromkauah kauah viacaramina caramina
5359 4ec5 500
Reposted fromequalistmako equalistmako viacaramina caramina
piehus
piehus
    

Beyoncé & Blue on Snapchat
Reposted frombeyooonce beyooonce viacaramina caramina
piehus
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacaramina caramina
piehus
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viacaramina caramina
piehus
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacaramina caramina
piehus
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viacaramina caramina
piehus
8494 00e6 500
Reposted fromrinloveanathema rinloveanathema viacaramina caramina
piehus
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viacaramina caramina
5125 96fe
Reposted fromYggry Yggry viacaramina caramina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl