Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

piehus
piehus
2917 3e87 500
Reposted fromohwhat ohwhat viabadblood badblood
piehus
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viabadblood badblood
piehus
3696 b1f4 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
piehus
7327 b7cb
Reposted fromSardion Sardion viaall-about-kate all-about-kate
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viaall-about-kate all-about-kate
piehus
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaall-about-kate all-about-kate
7400 5707
piehus
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
piehus
Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...
piehus
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
piehus
piehus
Strach przed utratą kogoś szczerą miłość rodzi.
— Pezet feat. Kamil Bednarek - Shot Yourself
piehus
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
piehus
2343 90a0
Sylvia Ritter
piehus
piehus
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
piehus
8747 c1d1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl