Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

piehus
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
piehus
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaanorexianervosa anorexianervosa
piehus
7182 ad2c 500
piehus

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Reposted frompanimruk panimruk viagdziejestola gdziejestola

June 17 2017

piehus
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viaRedHeadCath RedHeadCath
piehus
7445 0b8d
XD
piehus
Położyłam się, nie chciałam czytać, ale pewno źle zrobiłam, bo nie mogłam zasnąć i znów się zaczęło to, co zawsze o tej porze; przestaje się nad sobą panować, różne okropieństwa wyłażą z kątów i wydają się realne, wszystko to, co się myśli, nagle wydaje się pewne i prawdziwe i nie można się od tego odczepić (...).
— Julio Cortázar "Opowiadania. Tom 2"
piehus
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viabadblood badblood
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viabadblood badblood
piehus
7309 21da
Reposted fromemopanda emopanda viabadblood badblood
piehus
piehus
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola
piehus
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viagdziejestola gdziejestola
piehus
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viaanecianow anecianow
piehus
2214 2e9b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaanecianow anecianow
piehus
3457 e2bd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanecianow anecianow
piehus
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanecianow anecianow
piehus
1296 f5b5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanecianow anecianow
piehus
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl