Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

piehus
Problem jest w tym, że moja ciekawość wiedzie mnie w takie czeluści, w których początkowo jest tajemniczo i intrygująco, nawet to wszystko, co mnie otacza, w postaci myśli i emocji, wydaje się bardzo mądre, niezwykłe, magiczne! A później wyłącznie cierpię z tego powodu - nie mogę wyjść, nie mogę zatrzymać płynących myśli z prędkością rollercoaster'a, nie mogę nie wierzyć w to, w co tak bardzo wierzyłam, że to stało się częścią mnie - syfem, wyniszczającą, czarną dziurą egzystencjalną, którą pogłębiają w pewnym momencie już puste refleksje egzystencjalistów. Nawet jeśli mają rację, to tylko częściowo. Tak nie można żyć. Nie można się zamykać w swoim świecie z jednego bardzo prostego powodu - to nie jest świat rzeczywisty. I jeśli tego się nie zaakceptuje, to wiecznie można cierpieć z powodu posiadanych oczekiwań. A one... są nie Twoje. Nie. Spróbuj w to uwierzyć tak mocno, jak mocno wierzysz w przeciwieństwo tej tezy. Uwolnij się. Mi się udało.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
piehus
piehus
piehus
piehus
2711 cc5c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezwladnie bezwladnie
piehus
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viabezwladnie bezwladnie
piehus
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viabezwladnie bezwladnie
piehus
8777 a472 500
Graduation - Andy Carter.
piehus
0795 1a50
Reposted fromalicepop alicepop viaall-about-kate all-about-kate
piehus
9129 c4af 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vialaparisienne laparisienne
piehus
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viagdziejestola gdziejestola
piehus
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl