Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

piehus
piehus

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

piehus
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
piehus
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow
piehus
piehus
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viabezwladnie bezwladnie
piehus

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viabezwladnie bezwladnie
piehus
2445 a458
Reposted bywerhamsterkaesekuchenjoyfull975isnotcominghomeczoomolotovcupcakerhubarbrrKryptoniteniedobrzegogullo77Hakatapersona-non-gratagdziejestolajointskurwysyncleriicorazblizejeternaljourneyToshiwrite-url-hereHypothermianyaakohighringoNothingIsTrueedhellkaatblacksadcatKurkaWyluzujlovesweetswikszaduroweliveattherainbowkalesonitmakesmecalmamielittledinajanuschytrusCzarnyKapturmenterieresortpoolunsentymentalnaRoaraAvisreverentiaaMalinowynalesnik
piehus
piehus
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
piehus
3968 230f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialois-lane lois-lane
piehus
Reposted from1985 1985 viafuckofcourse fuckofcourse
piehus

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viasolivagant solivagant
piehus
1839 082a 500
Reposted fromHereName HereName viafruneman fruneman
piehus
1747 665b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
piehus
7346 545a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra via8agienny 8agienny
piehus
2118 297d 500
Reposted fromtichga tichga viaki-adi ki-adi
piehus
piehus
piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl