Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

piehus
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
piehus
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viairmelin irmelin
piehus


Happy Mother’s Day!
piehus
2634 bd34 500
piehus
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
piehus
7410 70fd
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
piehus
3224 2c19
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
piehus
piehus
piehus
piehus
piehus
piehus

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
piehus
piehus
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
piehus
7683 6b69 500
4168 757e
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
piehus
7487 b3d2
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagdziejestola gdziejestola
piehus
0937 8acf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl