Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

piehus
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyceline myceline
piehus
8936 0237 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamyceline myceline
piehus
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viamyceline myceline
4039 5b6b
Reposted fromamatore amatore vialetshavesex letshavesex
piehus
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
piehus
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabezwladnie bezwladnie
piehus

May 17 2017

piehus
3392 b9a8
piehus
1702 bc33 500
Reposted fromfoods foods viabezwladnie bezwladnie
piehus
8269 c746
piehus
piehus
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabezwladnie bezwladnie
piehus
5999 01d8 500
piehus
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
piehus
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
piehus
2576 3112
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabezwladnie bezwladnie
piehus
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl