Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

piehus
piehus
piehus
2697 a23a 500
piehus
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabadblood badblood
piehus
2704 cc83 500
piehus
Reposted fromKara1969 Kara1969 viajulann julann
piehus
Reposted fromgruetze gruetze viacocciuella cocciuella
piehus
Reposted fromgruetze gruetze viarunkenstein runkenstein
piehus
2639 db07 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
piehus
6776 fdf0 500
Reposted fromkartofel kartofel viajanuschytrus januschytrus
piehus
Reposted fromFlau Flau vianiedoskonalosc niedoskonalosc
8098 3e6a 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaggape aggape
piehus
2325 180d
Reposted fromsavatage savatage viabudas budas
piehus
5039 9e01
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
piehus
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
piehus
Reposted fromFlau Flau viajulann julann
piehus
6488 92e2
Reposted fromsavatage savatage viaolivierk olivierk
piehus
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viageralt geralt
piehus
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viasargon sargon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl