Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

piehus
piehus
2633 3cbb 500
taki tam pokój
Reposted frombobeczek bobeczek viaall-about-kate all-about-kate
piehus
piehus
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viabezwladnie bezwladnie
piehus
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viadirtyliar dirtyliar
piehus
piehus
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadirtyliar dirtyliar
piehus
9596 1394 500
Reposted fromUlanaXY UlanaXY viadirtyliar dirtyliar
piehus
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadirtyliar dirtyliar
piehus
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viadirtyliar dirtyliar
piehus
-Nie jest pan zbyt rozmowny. -Mnóstwo z tego powodu w życiu przecierpiałem.
— Marek Hłasko, Sowa córka piekarza
piehus
0713 c340 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
piehus
2654 e6b8 500
Reposted fromgoszka goszka viairmelin irmelin
piehus
7366 c8e3
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
piehus
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viairmelin irmelin
piehus
Reposted fromcarly carly viairmelin irmelin
piehus
piehus
9156 7132
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl