Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

piehus
6879 93d7
Reposted byzscorp zscorp
piehus
5636 16cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
piehus

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaxannabelle xannabelle
piehus
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaxannabelle xannabelle
piehus
6586 8b25
Reposted fromShini Shini viaxannabelle xannabelle
piehus
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
piehus
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
piehus
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viakotfica kotfica
piehus
7168 b2eb
Reposted fromlenka024 lenka024 viakotfica kotfica
piehus
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie
5157 50b0
Reposted fromshitsuri shitsuri viakotfica kotfica
piehus
piehus
3256 fdaf
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
piehus
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viakotfica kotfica
piehus
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viakotfica kotfica
piehus
3038 895c
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakotfica kotfica
piehus
7009 fd64 500
Reposted fromjethra jethra vianami nami
piehus
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianami nami
piehus
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianami nami
piehus
3425 0146 500
Reposted fromkita kita vianami nami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl