Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

piehus
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
piehus
piehus
piehus
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
piehus
Kobieta, która nie ma swoich ulubionych perfum, jest jak kobieta bez przyszłości.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
piehus
piehus
4459 6399 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
piehus
5836 89d3 390
Reposted fromfoods foods viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
piehus
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
piehus
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
piehus
2111 2438 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
piehus
- Dziękuję - szepnęłam, uśmiechając się przy jego ustach.
- Za pokazanie ci nowych możliwości łamania prawa?
- Za pokazanie, że czuję, że żyję,
- Wspaniałe uczucie.
— Jenn Bennett – Miłosne Graffiti
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
piehus
3967 5b11 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
piehus

Reposted frombeyooonce beyooonce
piehus
3333 d8ec 390
Reposted frommondkroete mondkroete viavanite vanite
piehus
5369 82e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
piehus
2744 e1e7
Reposted fromDennkost Dennkost viavanite vanite
piehus
8157 9447 390
Reposted frompesy pesy viakotfica kotfica
piehus
8056 a769 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl