Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

piehus
6051 934a 500

August 15 2017

piehus
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"
piehus
1754 c2b4 500
Reposted bytackgnolkotficacocciuella
piehus
1285 1c28 500
Reposted bymoth-into-flamebadassfromhellkotficaheyorpheusmauakcocaineblueslaparisiennesilence89herbatkowamay29thkoszkapersona-non-gratajethraniskowomessinheadshitsuribanshepkz451KaraluchowyBloknothingcansaveyoublackheartgirlcoffeepleasureodysseyszatanistahurraapluzynabreatheslow123sweetnothinggdiffusedmindavemarianovocaine
piehus
piehus
Nawet sobie nie wyobrażasz jak bardzo siebie nienawidzę i ile pomysłów na zadanie sobie cierpienia przelatuje mi przez umysł w ciągu minuty.
— Moje myśli (via nihilizm-egzystencjalny)
Reposted frommakswilczur makswilczur

Nienawidzę siebie i tego jak wyglądam...

Reposted frommakswilczur makswilczur
piehus
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
7652 f905 500
Reposted frompwg pwg viajointskurwysyn jointskurwysyn
7836 d784 500
piehus
3077 fd95 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
piehus
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Nikt nie ma pojęcia z jakim obrzydzeniem patrzę codziennie w lustro. Nikt nie ma pojęcia jak nienawidzę swojego ciała. Nikt nie wie jak nienawidzę wszystko co we mnie.
— Alex. (via chude-sny)
Reposted frommakswilczur makswilczur
9937 2a1a
Reposted frommakswilczur makswilczur
piehus
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl